Studentenjob bei den LGS

Mir siche vum 15.06. bis den 15.07 zwee Chef/zwou Cheftainen

(Studenten-Kontrakt op 40 Stonnen/Woch), déi Zäit an Loscht hunn, déi Aktivitéiten ze animéieren an de Programm aktiv mat ze gestalten.

Wieder Informatioune fann der an dem Flyer:

 

Studentenjob_2018